اخذ ویزا چین

اخذ ویزای چین

برای انواع ویزای چین نیازمند وقت سفارت و انگشت نگاری می باشد.

ویزای تجاری یک بار ورود (M)
ویزای تجاری نیازمند دعوت نامه با مهر و بارکد دولتی می باشد.
مدت اقامت و اعتبار ویزای چین بر اساس دعوت نامه  مسافر تعیین می گردد.
 
مدارک لازم :دعوت نامه دولتی با بارکد و مهر دولتی، پاسپورت، دو قطعه عکس رنگی4*6  تمام رخ پشت زمینه سفید ،فرم مشخصات فردی ، انگشت نگاری حضوری در سفارت
(وقت سفارت و انگشت نگاری بعد از رویت دعوتنامه مسافر اقدام میگردد)
هزینه ویزای تجاری برای هر نفر 200 دلار می باشد.

ویزای توریستی انفرادی (L)

مدت اقامت ویزای توریستی 30 روز می باشد و اعتبار ویزای توریستی چین 3 ماه می باشد.
مدارک لازم : پاسپورت ، اسکن عکس 4*6 رنگی تمام رخ پشت زمینه سفید، فرم مشخصات فردی و تمکن به مبلغ 350 میلیون
تومان(برای روز انگشت نگاری) مورد نیاز می باشد.
هزینه ویزای توریستی برای هر نفر 350 دلار می باشد.

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr