پیکاپ ویزا

پیکاپ پاسپورت


با توجه به اینکه کانادا و آمریکا در ایران سفارت فعال ندارند، لذا مسافرین جهت اخذ ویزای این کشور ناچارا باید به یک کشور ثالث (ترکیه، ارمنستان، دبی) جهت تحویل مدارک و انگشتنگاری مسافرت داشته باشند.
اما برای اینکه مسافرین بعد از آماده شدن ویزا و دریافت آن مجبور به مسافرت مجدد وصرف هزینه و اتلاف وقت به یکی از کشورهای ذکر شده نباشند میتوانند از گزینه پیکاپ پاسپورت استفاده کنند.
پیکاپ پاسپورت به این معنی است که بعد از صادر شدن شدن ویزای مسافر از سمت سفارت مربوطه، یک شرکت کارگزاری واسطه معتبر پاسپورت مسافر را بدون حضور شخص وارد سفارت کرده و پس از الصاق ویزا داخل پاسپورت آنرا از سفارت تحویل گرفته و به ایران بازمیگرداند و تحویل مسافر میدهد.
این کار برای مسافر هزینه کمتری نسبت به مسافرت و اقامت چند روزه جهت تحویل پاسپورت دارد و در اصل مسافر با تایید یک وکالت نامه به شرکت کارگزاری در هزینه و وقت خود صرفه جویی میکند.
مسافرین باید در نظر داشته باشند که معمولا ارسال پاسپورت ها در هر هفته یک یا دوبار از طریق پروازهای منظم صورت میگیرد و بعد از ورود پاسپورت به سفارت مدت زمان الصاق ویزا و خارج شدن پاسپورت از سفارت از دست کارگزار ی خارج میباشد و به حجم کاری سفارت مربوطه بستگی دارد.
مسافرین محترم جهت انجام پیکاپ پاسپورت مدارک زیر را باید تحویل آژانس خود بدهند.
-پاسپورت معتبر با امضا
-پرینت ایمیل سفارت
-دو قطعه عکس 5 در 7
-تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت
-فرم وکالت

در  زیر مدارک لازم ، زمان ارسال  و مدت زمان تقریبی فرآیند پیکاپ پاسپورت برای استحضار مسافرین ثبت گردیده.

پیکاپ پاسپورتمدارک لازمزمان ارسال هفتگی از تهرانمدت زمان تقریبی تحویل
آمریکا از دبیاصل پاسپورت امضا شده + وکالت نامه + یوزرنیم و پسوردشنبه تا پنج‌شنبه10 تا 15 روز کاری
آمریکا از ابوظبیاصل پاسپورت امضا شده + برگه آبی یا سفید + وکالت نامه + یوزر نیم و پسوردشنبه تا پنج‌شنبه10 تا 15 روز کاری
آمریکا از ایرواناصل پاسپورت + یک قطعه عکس + یوزرنیم و پسورد + فرم I20 یا DS 2019 (در صورت نیاز سفارت)پنج‌شنبه هر هفته
10 تا 15 روز کاری
آمریکا از آنکارااصل پاسپورت + اصل شناسنامه + فرمDS 160 + فرم I20 یا DS 2019 (در صورت نیاز سفارت) + یک قطعه عکس 5*5 + یوزرنیم و پسورد حساب کاربریدوشنبه، چهارشنبه و جمعه10 تا 20 روز کاری
آمریکا از استانبولاصل پاسپورت + اصل شناسنامه + فرمDS 160 + فرم I20 یا DS 2019 (در صورت نیاز سفارت) + یک قطعه عکس 5*5 + یوزرنیم و پسورد حساب کاربریدوشنبه، چهارشنبه و جمعه10 تا 20 روز کاری
کانادا از آنکارا و استانبول
اصل پاسپورت + پرینت ایمیل سفارت + وکالت‌نامهدوشنبه، چهارشنبه و جمعه2 تا 3 هفته کاری
کانادا از ایرواناصل پاسپورت + پرینت ایمیل سفارتپنج‌شنبه هر هفته
2 تا 3 هفته کاری
کانادا از ابوظبیاصل پاسپورت امضا شده + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارتشنبه تا پنج‌شنبه2 تا 3 هفته کاری
کانادا از دبیاصل پاسپورت امضا شده + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارتشنبه تا پنج‌شنبه2 تا 3 هفته کاری
انگلیس از دبیاصل پاسپورت + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارت + رسید سفارتشنبه تا پنج‌شنبه2 تا 3 هفته کاری
انگلیس از ابوظبیاصل پاسپورت + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارت + رسید سفارتشنبه تا پنج‌شنبه2 تا 3 هفته کاری
انگلیس از استانبولاصل و یا کپی پاسپورت + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارت + رسید سفارتدوشنبه، چهارشنبه و جمعه10 تا 15 روز کاری
انگلیس از آنکارااصل و یا کپی پاسپورت + وکالت نامه + پرینت ایمیل سفارت + رسید سفارتدوشنبه، چهارشنبه و جمعه7 تا 10 روز کاری
 

6LfPGn8hAAAAACN9HM5dEjrNwoja8UE2lyY05cOr